Spoločnosť ENVItech s.r.o

Naša spoločnosť od svojho vzniku v roku 1992 poskytuje zákazníkom komplexné riešenia monitorovacích systémov pre ochranu životného prostredia.

Naše služby

MONITOROVANIE KVALITY OVZUŠIA

Stacionárne a mobilné laboratória monitorovania kvality ovzdušia

Akreditované merania:

znečisťujúce látky

CO, NO, NO2, NOx, SO2, PM2,5, PM 10

Meteorologické veličiny

Doplnkové merania

REALIZAČNÉ PROJEKTY

Projekty imisných / emisných monitorovacích systémov

Dodávka monitorovacích systémov

Projekt varovného systému pre podniky

Vývoj monitorovacích systémov a softvérov

KONZULTAČNÉ SLUŽBY

Komplexné poradenské služby v oblasti monitorovacích systémov životného prostredia

Poradenské služby v oblasti lokálnych varovných a detekčných systémov

SERVIS

Operatívny a profylaktický záručný a pozáručný servis

Monitorovacie systémy

IMISNÉ monitorovacie systémy
EMISNÉ monitorovacie systémy
Meteosystémy
Lokálne varovné systémy
Varovné a detekčné systémy
MONITOROVACIE SYSTÉMY

Software

ENVItech s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti životného prostredia.
Dodanie komplexných monitorovacích systémov je podmienené aj softvérovou výbavou daného systému.

Referencie

Naši klienti