tomenu
-          Meranie Cyklotrónového centra v Bratislave – meranie imisií, meteorológie,
           rádioaktivity, rádioaktívnych aerosolí v ovzduší, pôde, vode a pod.

-          Meranie imisií pre Slovenské elektrárne – tepelné elektrárne Vojany a Nováky

-          Meranie imisií pre cementárne (Holcim Rohožník, cementáreň Ladce)

-          Meranie imisií pre Národnú diaľničnú spoločnosť pred, počas a po výstavbe diaľníc
           na Slovensku

-          Meranie pre podniky (Heineken Sladovne)
Galéria
tomenu