tomenu
-   Výstavba, modernizácia a servis štátnej siete automatizovaného imisného monitoringu
    Slovenskej republike pre SHMÚ Bratislava zahrňujúca dodávky meracích staníc,
    s vybavením, prístrojovej techniky pre meranie kvality ovzdušia , riadiace systémy pre
    zber a spracovanie dát, centrálne stanice s programovým vybavením
 
-   Dodávky viac ako 200 ks monitorovacích staníc do Poľska, Maďarska, Rumunska,
    Českej republiky, Slovenskej republiky, Srbska, Albánska, Chorvátska, Škótska,
    Rakúska, Litvy, Grécka cez našich odberateľov EAS ENVImet a ENVItech Bohemia.
 
-   Výstavba imisného monitoringu pre podnik Slovenský plynárenský priemysel SPP
    3 ks staníc s prístrojovým vybavením
 
-   Výstavba monitorovacieho systému pre SCP Ružomberok (Mondi)
 
-   Výstavba imisného monitoringu pre Duslo Šaľa
 
-   Výstavba imisného monitoringu pre Slovnaft a.s. 3 ks imisné monitorovacie stanice
 
-   Dodávka mobilnej monitorovacej stanice pre Žilinskú Univerzitu s prístrojovým
    vybavením Environnement s.a. a dodávka analyzátora AQM 60
    (merací systém na meranie kvality ovzdušia)

PRESTAVBA AUTOMOBILU NA MOBILNÉ MONITOROVACIE LABORATÓRIUM PRE VÚD ŽILINA

Po veľmi úspešných projektoch z roku 2012 kedy sme realizovali prestavby vozidiel Crafter a Renault Master na mobilné laboratória monitoringu kvality 
ovzdušia pre našich partnerov v Českej Republike (ZÚ Ostrava resp. BT Klastr) sme v auguste odovzdali do užívania automobil Fiat Ducato, ktorý bude slúžiť VÚD Žilina 
ako zariadenie na kontinuálne a stacionárne monitorovanie emisií, hluku a vibrácii.
 
prestavba-vud prestavba-vud-2
DODÁVKA MONITOROVACÍCH STANÍC DO LIBANONU

Počas letných mesiacov sme pracovali na realizácii 5 ks monitorovacích staníc v rámci projektu dodávky a inštalácie kompaktného systému monitoringu kvality ovzdušia pre Libanon. 
Dielo financované rozvojovým programom spojených národov (UNDP) bolo našou spoločnosťou odovzdané v Auguste.

libanon1 libanon2 libanon3
tomenu