tomenu
V súvislosti s meraním kvality ovzdušia zabezpečujeme kompletnú dodávku meracích staníc (kontajnerov) s príslušenstvom a vybavením podľa požiadaviek zákazníka, analyzátormi, technickou podporou ako aj záručným a pozáručným servisom.


Typy kontajnerov

Kontajner môže mať konštrukčné prevedenia :

Stacionárny 

 

 

 

Mobilný  

 

 

 

 - ťahaný na vlastnom podvozku (príves)

 

 

 

s pevným podvozkom

 

 

s odnímatelným podvozkom

 

 -nadstavba vozidla


 

 

pevne uchytený k vozidlu

 

 

odnímateľný s mechanickými podperami

 

 

odnímateľný s hydraulickými podperami


PRODUKTY ENVItech s.r.o.

LU3300

Monitorovacia stanica pre aplikácie Monitoringu kvality ovzdušia (resp. zložiek životného prostredia).

Datalogger E-log

Datalogger E-log predstavuje inteligentný systém pre sledovanie a prevádzku meracích staníc. Jedná sa o univerzálny a robustný nástroj umožňujúci najmä zber a spracovanie meraných dát, rovnako ako aj diaľkové ovládanie prvkov systému. Pre svoju mnohostrannosť ho možno využiť takmer pre všetky systémy v oblasti merania.

Odberová sonda

 

Kalibrátor a generátor nulového vzduchu

 


ANALYZÁTORY

Analyzátory ENVIRONNEMENT s.a:
Environnement s.a. je popredná spoločnosť v oblasti zariadení pre analýzu plynov, prachu a vody. Od doby vzniku v roku 1978 Environnement s.a. vyvíja štúdie, produkuje a dodáva pokrokové automatické stanice s najnovšími dostupnými technológiami. Spoločnosť sídli vo Francúzsku.
 

Analyzátory TELEDYNE API:
Spoločnosť Teledyne Advanced Pollution Instrumentation, Inc. (TAPI) ponúka kompletnú škálu analyzátorov pre monitoring kvality ovzdušia, ktorá je plne v súlade s americkou legislatívou  (US EPA), legislatívou Európskej únie (EN), ako aj ostatnými požiadavkami pre meranie kvality ovzdušia. Spoločnosť bola založená v r. 1988 a sídli v San Diegu, California. Už od svojho počiatku spoločnosť vyvíjala a rozširovala svoje produktové portfólio a v súčasnosti má distribučné zastúpenie po celom svete.

Analyzátory GRIMM:
GRIMM Aerosol Technik je spoločnosť so sídlom v Nemecku. Bola založená v roku 1981 a vyvíja špičkové produkty v oblasti merania kvality ovzdušia, prachových častíc a zdravotníctva.

Analyzátory AMA Instruments:
AMA Instruments je spoločnosť so sídlom v Nemecku. Viac ako 35 rokov vyvíja vysoko kvalitné produkty predovšetkým na báze plynovej chromatografie, najmä emisné analyzátory BTX a analyzátory prchavých organických látok.

Analyzátory AEROQUAL:
Spoločnosť Aeroqual bola založená na dvadsaťpäť ročnom akademickom výskume a vývoji produktov v oblastiach materiálov senzorov plynov a efektívnych meracích technikách. Súčasná vízia Aeroqual je realizovať sa v zaujímavej oblasti systémov monitorovania kvality ovzdušia (Imisie).

Odberové zariadenia - Samplery DERENDA:

Spoločnosť DERENDA je popredný výrobca odberových zariadení (vzorkovačov) pre meranie tuhých znečisťujúcich látok. Vzorkovače s frakciou PM10 a PM 2,5 sú v súlade s európskymi smernicami a normami CEN 12341 (PM10) a CEN 14907 (PM).

Low Volume / Medium Volume Sampler LVS / MVS

Automatic Sampling System PNS T

Automatic Sampling System PNS T-DM

Automatic Sampling System PNS

Air Pollution Monitor APM-2

Air Monitoring Station AMoS

Manual Weighing System MWS-1

Automatic Weighing System AWS-1

Automatic Weighing System AWS-2

Automatic Weighing System AWS-3

Mobile Dust Monitor MDM-4G


Analyzátory prachových častíc PALAS :
Spoločnosť PALAS s viac ako 25 ročnou históriou je zameraná na produkciu prístrojov pre meranie aerosolí vo vnútornom aj vonkajšom prostredí, generátorov aerosolí, prístroje pre meranie distribúcie ultrajemných častíc (v nano rozsahu) a zariadenia pre testovanie účinnosti filtrov.
 

tomenu